Norwegian Trash Talk

Jun 7, 2021

2 min read
Fiskegarn og annet søppel, her fra låven Tavaha Løa i Hoddevika. 640,000 tonn med garn forsvinner på havet hvert år. (Foto: Sindre Fosse Rosness).

Veien til en sirkulær økonomi

Hvilke tiltak er best (og billigst) for at Norge skal bli mer sirkulære?

1. Hva slags avfall kan brukes om igjen og bør slettes ikke kastes?

2. Hvordan kan det lønne seg å bruke ting om igjen?

3. Sirkulært er ikke nødvendigvis dyrere.

Analyserte tiltak illustrert med effekt og kostnad i 2035. Det er stor usikkerhet knyttet til pris. (Kilde: Miljødirektoratet. Hentet 07.05.2021).

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.