Norwegian Trash Talk
Småbiter av plast plukket på strender på vestlandet og rundt Oslofjorden

Åtte designprinsipper for en mer sirkulær verden

Slik kan designere kan ta en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi

Her er en skisse på våre åtte prinsipper for en bærekraftig, sirkulær designpraksis

1. Lag noe som varer

2. Lag noe vi trenger

3. Trygghet

4. Hold utslippene nede

5. Retten til å reparere

6. Laget for å gjenvinnes

7. Lønnsomt avfall

8. Bærekraftig tilvirkning og produksjon

Det grønne skiftet skal designes

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.