Småbiter av plast plukket på strender på vestlandet og rundt Oslofjorden

Åtte designprinsipper for en mer sirkulær verden

Slik kan designere kan ta en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi

Norwegian Trash Talk
2 min readJan 14, 2021

--

Dagens produkter, tjenester, systemer og forretningsmodeller er etter vår oppfatning avhengig av et gjennomgående re-design for at vi skal kunne forlate den lineære økonomien til fordel for en sirkulær økonomi. Å prioritere design må bli synonymt med å minske vår påvirkning på klima og miljø.

I forbindelse med et prosjekt vi gjorde med NOMAD og Tin i høst, forfattet vi åtte prinsipper for sirkulær design — en kravliste til produkter Norwegian Trash utvikler og produserer. Dette er prinsippene vi har i bakhodet mens selskapet vårt vokser og vi starter nye prosjekter og samarbeid.

Her er en skisse på våre åtte prinsipper for en bærekraftig, sirkulær designpraksis

1. Lag noe som varer

Produktene skal holde høy kvalitet og være laget for å vare lenge. De kan gjerne være flerbruksprodukter, og skal ha høy annenhåndsverdi.

2. Lag noe vi trenger

Produktene våre skal bygges på kunnskap om markedets behov, for å sikre at vi ikke bringer unødvendige produkter til live.

3. Trygghet

Produktene skal være trygge i bruk, fri for skadelige gifter og ellers følge nødvendige standarder, sertifiseringer og kvalitetskrav for det produktets spesifikke bruk.

4. Hold utslippene nede

Produktene skal produseres med et lavest mulig klimagassutslipp. Produktene skal produseres så nært kilden til råmaterialet som mulig for å minimere klimagassutslipp som følge av frakt. Produktene skal bidra til å skape norske, grønne industriarbeidsplasser.

5. Retten til å reparere

Produktene skal være reparerbare. Enkeltkomponenter skal alltid kunne byttes ut.

6. Laget for å gjenvinnes

Produkter skal være 100% materialgjenvinnbare. Ulike plasttyper skal ikke blandes. Består produktet av flere deler skal produktet enkelt kunne demonteres i gjenvinnbare bestanddeler.

7. Lønnsomt avfall

Hvis mulig skal avfall, kapp og biprodukter fra produksjonen omsettes på en økonomisk lønnsom måte.

8. Bærekraftig tilvirkning og produksjon

Produktene skal være tilvirket på en forsvarlig og bærekraftig måte som ikke er til skade for mennesker eller miljø. Ansatte i hvert ledd av prosessen skal få en lønn de kan leve av.

Det grønne skiftet skal designes

Kan vi forene klimapolitikk, industri og design? Et økende antall politikere til orde for “en overgang til en sirkulær økonomi”. Verdien av produkter, materialer og ressurser skal vare lenger ved å utnytte og gjenbruke ressurser mer effektivt. En rapport fra Ellen McArthurt-foundation hevder at en overgang til sirkulærøkonomi kan kutte denne sektorens utslipp med 40% — på en kostnadseffektiv og i mange tilfeller lønnsom måte.

Vi ser en unik mulighet for at designere kan bli binde norsk industri og klimapolitikk sammen.

--

--

Norwegian Trash Talk

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.