Foto: Elin Frodeberg (@elinfrodeberg på insta)

Gjenvinn eller forsvinn: Hva er best for klima og miljø?

Som mange andre jobber Norwegian Trash for å hindre at plast blir brent, og ønsker å gi plasten et langt liv som nye produkter. Men argumentene for å brenne plast for energi er gode. Her er vår uoffisielle for-og-imot liste for materialgjenvinning vs. forbrenning.

--

Dette taler imot materialgjenvinning av plastavfall

  1. Kan motvirke utviklingen av nye løsninger

Fokuset på gjenvinning kan ta oppmerksomhet bort fra utviklingen og finansieringen av nye, mer bærekraftige alternativer til dagens petroleumsbaserte plast. Øker gjenvinningen, kan vi fort se problemet som “løst”, noe det absolutt ikke er. Økt materialgjenvinning er ikke nødvendigvis det viktigste verktøyet for å løse plastkrisa. Forøvrig er dagens løsninger for biologisk nedbrytbare plast, eller “grønn” plast, noe vi er svært skeptiske til, men dette er et tema for en annen artikkel.

2. Brenning får problemet ut av verden

Den nordeuropeiske infrastrukturen for brenning av plast er effektiv, og uskadeliggjør plastprodukter i en enorm skala. Dette systemet er uten tvil dagens mest effektive måte å hindre plast på avveie. Dessuten — jo mindre plast i omløp, jo bedre, eller? En plastpose som havner i havet er fortsatt en plastpose i havet — gjenvunnet eller ikke.

3. Å øke materialgjenvinning kan gjøre oss mer avhengige av plast

For å øke materialgjenvinningen, må vi bygge opp en enda større industri rundt plasten. Dette er teknologi, infrastruktur og arbeidsplasser det er vanskelig å kvitte seg med. Tar vi vare på plasten, gjør vi oss enda mer avhengige av den.

4. Et moralsk insentiv for forsøpling

Hvis materialgjenvinningen i fremtiden blir så høy som EU og norske myndigheter ønsker, og bevisstheten i befolkningen rundt dette øker, vil dette kunne bli et insentiv for eksempel økt marin forsøpling. Hvis det alltid er noen der ute som rydder strender og alt blir gjenvunnet til nye, fine ting, hvorfor ikke bidra med råmaterialer (søppel)?

Dette taler for materialgjenvinning av plastavfall

  1. Å brenne plast bidrar til økte klimaendringer

En rapport fra CIEL (Center for International Environmental Law) konkluderer med at den globale energigjenvinningen av plast står for 16 millioner tonn klimagasser i året. Gjenbruk av plasten vil bidra til å hindre disse utslippene.

2. Hindrer utslipp av farlige miljøgifter ved brenning

Industrien rundt energigjenvinning av plast bidrar med vesentlige utslipp av mijøgifter som bly, kvikksølv og syregasser. Dette er også utslipp som gjenbruk av plast vil kunne bidra til å hindre.

3. Vi kan pumpe opp mindre olje

Plast lages av olje. På den måten bidrar nyplastindustrien til å holde liv i oljenæringa. Etterspørselen etter nyplast øker hvert år, og dette kan gi økonomisk insentiv til økt oljeboring. Vi mener at vi har mer enn nok plastsøppel på jorda til å dekke behovet, dersom vi designer og gjenvinner smartere.

4. Plastproduksjonen av ny plast er svært miljøskadelig

Det er ikke bare oljen i seg selv som gjør at plastproduksjonen bidrar negativt til klimaendringer og miljøpåvirkning. Selve nyplast-industrien har et stort miljø og klimagassfotavtrykk. Vi skriver litt mer om dette i plast-guiden vi skrev i forbindelse med forrige utgave av Trash Talk.

Illustrasjon: Projectaware.org

5. Kan insentivere mer rydding av plast i naturen

Hvis vi klarer å skape et marked for palstavfall generelt, og marin forsøpling spesielt, vil det oppstå et økonomisk insentiv for å rydde plast i naturen. Får folk betalt for å rydde søppel, kan det profesjonalisere og effektivisere ryddinger, og få på plass systemer som gjør at det lønner seg å få mest mulig plast tilbake inn i kretsløpet.

6. Kan spre bevissthet

Vi tror at godt designede, nyttige og vakre produkter kan bida til økt bevissthet rundt marin forsøpling, og sette fokus på plast på avveie. I Norwegian Trash ønsker vi at alle våre produkter skal bli en påminner om å holde plasten i et kretsløp og ta vare på havet.

Vår konklusjon

Vår konklusjon er et betinget ja til å holde plasten i et kretsløp, altså å materialgjenvinne mest mulig plast. Men, det er et stort men: Skal du sette et produkt laget av plast ut i verden har du et stort ansvar for å gjøre dette på en ansvarlig og bærekraftig måte. Våre prinsipper for en bærekraftig, sirkulær designpraksis skriver vi om i denne artikkelen.

--

--

Norwegian Trash Talk

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.