I Nordic Ocean Watch’ silo i Hoddevika blir plast sortert, veid og datert. En slags manuell blokkjedeteknologi?

Fire grunner til at “blokkjede” er nøkkelen til en helt sirkulær økonomi

Sammen med blokkjedeselskapet Empower, utforsker vi for tiden hvordan vi kan gjøre våre produkter sporbare. Denne teknologien kan bidra til å ansvarliggjøre aktører som ikke kvitter seg med avfall på en bærekraftig måte, og gi treffsikre økonomiske insentiver til å sortere og materialgjenvinne mer av verdens plast. Det vil også kunne gi oss ny forståelse for hvem som bruker hvilken plast, hvor mye, og hvor den havner. Kort sagt: Blokkjedeteknologi kan være nøkkelen til å lykkes med EU og regjeringens ambisiøse planer for sirkulærøkonomi og hindre plast på avveie.

Norwegian Trash Talk
5 min readJan 13, 2021

--

I møte med kriser knyttes det alltid høye forventninger til nye, teknologiske løsninger. Ta for eksempel The Ocean Cleanup, som har utviklet gigantiske flåter drevet av solenergi, som skal suge opp avfall i verdens hav og elver. I denne artikkelen retter vi søkelyset på blokkjedeteknologi som kan bli et gjennomførbart og betydelig verktøy for plastens livssyklus og verdikjede.

Først og fremst: hva er egentlig blokkjede? Vi prøver oss på en forklaring.

Hva er blokkjedeteknologi?

Teknisk sett er blokkjede en slags database. Tenk en veldig stor og tykk bok som kun finnes digitalt. Boken er ikke et bestemt sted — den er skapt gjennom mange datamaskiner, som kalles noder, jobber sammen hele tiden. Hvem som helst kan nedskrive informasjon i boka eller bruken den som et oppslagsverk. Alt som er skrevet ned i boken blir lagret på alle datamaskinene i hele nettverket. På denne måten har alle nodene en kopi av boken. Det er umulig at en aktør eller person endrer det som er skrevet. Alle har en kopi, og boka er skrevet med blekk. Det som er skrevet kan ikke fjernes eller endres.

Det som gjør blokkjedeteknologi unikt er at i) informasjonen som er skrevet ned i boken kan ikke endres eller fjernes ii) det er ikke én sentralisert enhet som eier boken eller har som rolle å passe på den iii) hvem som helst kan skrive i boken eller laste ned en kopi.

Våre fire grunner til at vi mener blokkjedeteknologi er nøkkelen til en sirkulærøkonomi:

1. Sporing holder aktører ansvarlige for avfallet sitt

Avfallsbransjen har lenge etterspurt mer informasjon om kretsløpet, og myndighetene vet ikke hvor mye plast som finnes i Norge. Vi har også liten kontroll på plasten etter den krysser landegrensen.

Via en blokkjede kan vi få økt statistikk om hvordan verdikjeden til plast egentlig ser ut. At man er nødt til å registrere avfall og produksjon på kjeden kan tvinge frem en mye høyere grad av sirkularitet. Vi kan også bruke den unike koden til å spore tilbake hvem og hvor plasten kommer fra. Hvis man er uforsiktig og kvitter seg med avfallet sitt i skogen eller på stranden kan hvem som helst slå opp søppelets rettmessig eier i boken. Med økt ansvar for eget avfall vil forhåpentligvis forurensing minske. Tenk for eksempel en fiskeskøyte som kvitter seg med garn og annet avfall ved å kaste det over bord. Hvis aktører i ulike industrier som står får mye miljøforurensing var påtatt å registrere inventar kan vi finne ut hvem som kastet det, og dermed sørge for at aktøren kvitter seg med avfallet sitt på en etisk og miljøvennlig måte.

2. Blokkjeder kan bidra til å skape et marked for gjenvunnede ressurser

Når informasjon om typen plastavfall, kvaliteter, mengde og lokasjon først er lagret i “boken”, kan andre produsenter som bruker resirkulert plast slå opp for å se etter materialer de kan bruke i sin produksjon. Slik vil blokkjedeteknologi kunne øke gjenvinningen — avfall registreres og katalogiseres. Hele gjenvinningsprosessen kan gå mye lettere og raskere enn systemet vi har i dag.

3. Selve avfallshåndteringen kan bli enklere for alle ledd

Et liten fremtidsscenario: Tenk deg at borettslaget ditt får søppelen hentet hver tirsdag. Søppelkassen som er full av sporbar plast blir hentet av en søppelbil (som går på biodiesel eller hydrogen i denne fremtidsvisjonen). I det søppelet blir hentet skannes søppelkassen, innholdet blir registrert sammen med dato og tidspunkt i “boka”. En smart kontrakt mellom borettslaget og søppelfirmaet utløses automatisk, og penger blir sendt til firmaet for jobben de gjør med å kvitte seg med avfallet. Søpla blir så levert på en miljøstasjon, skannet og registrert. Datamaskiner på miljøstasjonen kan lettere se hva slags avfall det er og hvor det kommer fra. Der kan de lete etter nye eiere for avfallet som kan få nytt liv som ressurs i nye produkter. Miljøstasjonen leverer avfallet til nye eiere som utløser enda en smart kontrakt. Miljøstasjonen får betalt og verkstedet, som oss i Norwegian Trash, betaler for ressursene og lager nye, fine ting. Alle aktører vet hvor søppelet kommer fra, når det ble hentet og produsert, og når det går til nye ting. En slik framtid høres kanskje sprø ut, men det trenger ikke være en fjern en!

4. Mer oversikt og trygghet for forbrukere

Blokkjedeteknologi byr til åpenhet i alle ledd mellom leverandører og merkevarer. Slik blir det lettere for forbruker å handle bærekraftig. Du kan selv enkelt sjekke hvilke råmaterialer som er brukt, hvor materialene kommer fra og hvor produktet er produsert. Slik transparens kan også beskytte mot dårlige forhold i industrien.

Derfor samarbeider vi med Empower

Det norske oppstartsselskapet Empower har etablert et globalt pantesystem for plast, og bruker blokkjede for å gi plastavfall en verdi. Gjennom smarte kontrakter og betalingsløsninger på blokkjede, har de blant annet sørget for at over 7000 mennesker har fått betalt for å plukke over 700 tonn plast. De har også bidratt til en benk laget av utemøbelprodusentet Vestre, der setet er laget av marin avfall plukket i Norge. Takket være Empowers blokkjedeløsning er plasten i benken sporbar, og forbrukere kan få en oversikt over reisen fra søppel på en strand, til plukking, sortering, bearbeiding og produksjon av setet. Dette gir også det etterhvert nokså slitte ordet “havplast” en ny betydning — beviset på at plasten er plukket i Norge ligger åpent i “blokkjede-boka”. Når benken skal gjenvinnes etter den er utslitt, vet gjenvinneren nøyaktig hva slags materiale de har med å gjøre, som forenkler gjenvinningen og sikrer en høy kvalitet på råstoffet i andre enden.

Vil du lese mer? Meld deg på nyhetsbrevet vårt “Trash Talk” på www.norwegiantrash.no.

--

--

Norwegian Trash Talk

Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.