Sign in

Norwegian Trash Talk
Trash Talk er Norwegian Trash’ blogg og nyhetsbrev. Her får du nyheter, hot takes om plastgjenvinning og inspirerende designcaser fra hele verden.
Vårt nye møbel, fotografert på verkstedet.

Slik laget vi et møbel av plast fra oppdrettsanlegg

Ulønnsom gjenvinning

Ettersom denne plasten er sort, er det et begrenset marked marked for denne ressursen. Sort plast kan ikke farges på nytt, og jomfruplast er billigere i pris.

Bordet skal belyse at om sirkulærøkonomi bli en realitet, må plastgjenvinning bli…


Pawel Czerwinski, Unsplash

Sånn trenger det ikke være. Her er fire ting vi kan lære av verdens mest sirkulære land.

Circularity Gap Report Norway, som kom ut i år, viser at 97,6 prosent av materialene vi forbruker hvert år ikke blir ført tilbake i kretsløpet. Det vil si at vår økonomi er kun 2,4 prosent sirkulær.

I motsetning er globale nivåer på 8,6%.

Nederlands økonomi derimot er hele 24,5% sirkulær.

Hva er det nederlenderne gjør som vi ikke får til? Jeg fremhever fire viktige punkter Nederland gjør som vi kan lære av.


Trash Talk møtte Christine på en øy utenfor Sandefjord (okei, egentlig ikke men hun hadde bilde av øya på Zoom). Christine er kåret til årets lederstjerne i Dagens Næringsliv sin “30-under-30 kåring” i 2019. Hun er tidligere Norgesmester i seiling, og nå seniorrådgiver i WWF Verdens Naturfond med ansvar for plast og sirkularitet. Vi ønsket å lære mer om det nye plastnettverket til WWF, og hva som skal til for å løse plastkrisen.

Foto: Skjermdump av Christine på Zoom.

Q: Først og fremst, hva er plastnettverket?

A: Plastsmarte byer og kommuner er et nettverk for norske kommuner som handler om å stå sammen i møte med…


Foto: Elin Frodeberg (@elinfrodeberg på insta)

Som mange andre jobber Norwegian Trash for å hindre at plast blir brent, og ønsker å gi plasten et langt liv som nye produkter. Men argumentene for å brenne plast for energi er gode. Her er vår uoffisielle for-og-imot liste for materialgjenvinning vs. forbrenning.

Dette taler imot materialgjenvinning av plastavfall

  1. Kan motvirke utviklingen av nye løsninger

Fokuset på gjenvinning kan ta oppmerksomhet bort fra utviklingen og finansieringen av nye, mer bærekraftige alternativer til dagens petroleumsbaserte plast. Øker gjenvinningen, kan vi fort se problemet som “løst”, noe det absolutt ikke er. Økt materialgjenvinning er ikke nødvendigvis det viktigste verktøyet for å løse plastkrisa. Forøvrig er dagens løsninger for biologisk nedbrytbare plast, eller “grønn” plast, noe vi er svært skeptiske til, men dette er et tema for en annen artikkel.


Småbiter av plast plukket på strender på vestlandet og rundt Oslofjorden

Slik kan designere kan ta en nøkkelrolle i overgangen til en sirkulær økonomi

I forbindelse med et prosjekt vi gjorde med NOMAD og Tin i høst, forfattet vi åtte prinsipper for sirkulær design — en kravliste til produkter Norwegian Trash utvikler og produserer. Dette er prinsippene vi har i bakhodet mens selskapet vårt vokser og vi starter nye prosjekter og samarbeid.

Her er en skisse på våre åtte prinsipper for en bærekraftig, sirkulær designpraksis

1. Lag noe som varer

Produktene skal holde høy kvalitet og være…


I Nordic Ocean Watch’ silo i Hoddevika blir plast sortert, veid og datert. En slags manuell blokkjedeteknologi?

Sammen med blokkjedeselskapet Empower, utforsker vi for tiden hvordan vi kan gjøre våre produkter sporbare. Denne teknologien kan bidra til å ansvarliggjøre aktører som ikke kvitter seg med avfall på en bærekraftig måte, og gi treffsikre økonomiske insentiver til å sortere og materialgjenvinne mer av verdens plast. Det vil også kunne gi oss ny forståelse for hvem som bruker hvilken plast, hvor mye, og hvor den havner. Kort sagt: Blokkjedeteknologi kan være nøkkelen til å lykkes med EU og regjeringens ambisiøse planer for sirkulærøkonomi og hindre plast på avveie.

Først og fremst: hva er egentlig blokkjede? Vi prøver oss på en forklaring.

Hva er blokkjedeteknologi?

Teknisk sett er blokkjede en slags database. Tenk en veldig stor og tykk bok som kun finnes digitalt. Boken er ikke et bestemt sted — den er skapt gjennom…


Assortert plastavfall fra en strand på Stadtlandet.

At plast er en trussel for dyrelivet på jorda, er noe vi har visst siden 1970-tallet. Den globale bevisstheten rundt det faktiske omfanget har kommet de senere årene. Den europeiske union (EU) og Forente nasjoner (FN) har siden erklært plastproblemet en plastkrise. Her hjemme ser vi også et økende engasjement rundt plastemballasje og forsøplede strender. I denne korte artikkelen ønsker vi fortelle det vi vet om plastkrisen og forsøke å finne svar på spørsmål som: Hva er egentlig plast, og hvor kommer kommer den fra? Hvorfor er den farlig for oss og andre arter? Hvordan vil fremtiden se ut?

Hva er plast?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store